Bijgaande foto's zijn gemaakt op of rond het tennissen. Op alle foto's berust een copyright. Personen die op de foto afgebeeld staan, mogen de foto ALLEEN voor eigen gebruik downloaden.
Klik op de foto voor een vergroting of om weer terug te gaan
s
s
s

©Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze internetsite mag vermenigvuldigd. opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cees Castricum
© All right reserved.