© Ondanks een zorgvuldige selectie van het fotomateriaal, is het mogelijk dat op deze site foto's staan van personen die hier om een of andere reden bezwaar tegen maken. Ik hou rekening met de tekst in het auteursrecht: Hoofdstuk " portretrecht".
Personen die op de foto afgebeeld staan, mogen de foto ALLEEN voor prive gebruik downloaden.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.
Klik op de foto voor een vergroting of om weer terug te gaan.
© Op alle foto's berust een copyright.
hoogtescheiding

©Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze internetsite mag vermenigvuldigd. opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cees Castricum
© All right reserved.