©Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze internetsite mag vermenigvuldigd. opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cees Castricum.
Personen die op de foto afgebeeld staan mogen de foto voor eigen gebruik downloaden.
© All right reserved.

Klik op de foto voor een vergroting... of om weer terug te gaan

Het is een variatie aan foto's op en rond het Beachvolleybal in Scheveningen 2008.